Producenci
Promocje
KONOPIE I UKŁAD ODPORNOŚCIOWY 0
KONOPIE I UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Konopie są spożywane w celach zdrowotnych i żywieniowych od tysięcy lat. Wiele starożytnych cywilizacji – od Chińczyków po Greków – włączyło konopie indyjskie do swojej farmakopei. W tamtych czasach nikt nie kwestionował, jak i dlaczego konopie łagodzą ból i uspokajają duchy. To był pomocny sojusznik – tylko to się liczyło.

Naukowcy próbują zrozumieć nie tylko budowę molekularną konopi, ale także ich interakcje ze złożoną siecią systemów biologicznych w naszych ciałach. Jednak pomimo wielu ekscytujących odkryć wciąż wiemy stosunkowo niewiele, zwłaszcza jeśli chodzi o wzajemne oddziaływanie marihuany i układu odpornościowego. Niektóre badania sugerują, że kannabinoidy, takie jak THC i CBD, działają immunosupresyjnie, co może tłumaczyć ulgę odczuwaną przez użytkowników konopi medycznej z chorobami autoimmunologicznymi i przewlekłym stanem zapalnym. Inne badania wykazały, że regularne stosowanie konopi indyjskich może zwiększać liczbę białych krwinek w zaburzeniach związanych z niedoborem odporności, takich jak HIV, co sugeruje działanie wzmacniające odporność.

Sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy weźmiemy pod uwagę, że w skutkach marihuany pośredniczy przede wszystkim układ endokannabinoidowy, który według naukowców oddziałuje z całą aktywnością biologiczną, w tym z naszym układem odpornościowym. Najważniejsze jest to, że wiele pozostaje do odkrycia na temat wpływu konopi na nasz układ odpornościowy. Oto niektóre z tego, co wiemy do tej pory.

NASZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Jesteśmy stale narażeni na choroby zakaźne, bakterie i wirusy (antygeny), z zamiarem wpadania w amok i siania spustoszenia. Bez wbudowanej obrony, która trzymałaby tych najeźdźców na dystans, wszyscy przetrwalibyśmy na tej planecie około pięciu minut. Dzięki Bogu mamy układ odpornościowy: złożoną sieć komórek, tkanek i narządów, działającą z wojskową precyzją, aby utrzymać nas w zdrowiu. Kluczowym graczem układu odpornościowego są białe krwinki lub leukocyty, które wyszukują i niszczą niechcianych gości.

Leukocyty można podzielić na dwie grupy: 1) limfocyty (komórki B i komórki T), które niszczą antygeny i pomagają organizmowi zapamiętać poprzednich napastników; oraz 2) fagocyty, które absorbują i neutralizują obcych intruzów. Wielu z nas zna limfocyty T ze względu na ich związek z wirusem HIV, który je wymazuje; to właśnie sprawia, że pacjenci z HIV są podatni na normalnie nieszkodliwe infekcje. Nasz układ odpornościowy odgrywa również kluczową rolę w wykrywaniu nieprawidłowo działających komórek w naszych ciałach. Zabijanie komórek jest kluczowym elementem zdrowego funkcjonowania układu odpornościowego, który utrzymuje delikatną równowagę między wzrostem a śmiercią. Jeśli, na przykład, śmierć komórek jest zbyt duża, mogą wystąpić choroby autoimmunologiczne, podczas gdy zbyt mała ich ilość może stworzyć idealne środowisko dla raka.

UKŁAD ENDOKANNABINOIDOWY I UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Optymalne działanie układu odpornościowego wiąże się ze złożonym działaniem równoważącym, które opiera się na ciągłej komunikacji między naszymi komórkami układu odpornościowego, tkankami i narządami. Wraz z odkryciem układu endokannabinoidowego (ECS) w latach 90. naukowcy odkryli kolejny kluczowy element układanki. System endokannabinoidowy składa się z dwóch głównych receptorów sprzężonych z białkiem G (CB1 i CB2), endogennych ligandów znanych jako endokannabinoidy (anandamid i 2-AG), a także białek transportujących nasze endokannabinoidy i enzymów rozkładających je w organizmie.

ECS jest regulatorem homeostatycznym – nieprzerwanie działającym na rzecz utrzymania stanu równowagi biologicznej. Endokannabinoidy są produkowane na żądanie, wędrując wstecz przez synapsy chemiczne i modulując aktywność komórek. To częściowo wyjaśnia, dlaczego ECS został nazwany regulatorem homeostatycznym – nieustannie pracującym nad utrzymaniem stanu równowagi biologicznej. ECS reguluje szereg procesów fizjologicznych, w tym funkcje odpornościowe i stany zapalne. Zarówno receptory CB1, jak i CB2 można znaleźć na komórkach odpornościowych, chociaż istnieje od 10 do 100 razy więcej receptorów CB2 niż CB1.

Endokannabinoidy działają na komórki odpornościowe bezpośrednio przez receptor CB2. Aktywacja receptora CB2 wywołuje efekt przeciwzapalny i dlatego jest celem terapeutycznym w przypadku zaburzeń autoimmunologicznych i chorób neurodegeneracyjnych. Uważa się jednak, że każda aktywność immunosupresyjna ECS jest przejściowa i może zostać zniesiona, gdy jest to konieczne w przypadku infekcji. Naukowcy wiedzą, że kannabinoidy roślinne, takie jak tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD), wpływają na nasze zdrowie, oddziałując na różne sposoby z układem endokannabinoidowym. Dlatego ma sens, że spożywanie marihuany medycznej wpłynie również bezpośrednio na nasz układ odpornościowy. Ale naukowcy starają się dokładnie zrozumieć, w jaki sposób.

KONOPIE A UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Kiedy mówimy o konopiach, mamy do czynienia z ponad 400 różnymi cząsteczkami. Należą do nich częściej badane kannabinoidy, takie jak THC i CBD, ponad 100 innych mniejszych kannabinoidów, dziesiątki terpenów i wiele flawonoidów – których kombinacja różni się w zależności od szczepu konopi. Chociaż większość prac wykonano nad poszczególnymi kannabinoidami, w szczególności THC i CBD, jeśli szukasz solidnych wniosków na temat ich wpływu na układ odpornościowy, pomyśl jeszcze raz. THC było przedmiotem większości badań. THC wiąże się z receptorem CB2 i aktywuje go, co ma działanie przeciwzapalne. Sugeruje to, że THC jest środkiem immunosupresyjnym. W związku z tym uważa się, że THC jest obiecujące w przypadku chorób autoimmunologicznych, takich jak choroba Crohna i stwardnienie rozsiane. CBD, pomimo niewielkiego powinowactwa wiązania z receptorami kannabinoidowymi, jest również uważany za środek immunosupresyjny, zmniejszający produkcję cytokin i hamujący funkcję limfocytów T4. Ale to tylko część historii. Nowa fala badań i coraz więcej niepotwierdzonych dowodów wskazuje na to, że kannabinoidy mają adaptacyjny, immunomodulujący efekt, a nie tylko tłumią aktywność immunologiczną.

KONOPIE I HIV

Medyczne konopie jest dobrze ugruntowanym paliatywnym leczeniem HIV dzięki zdolności rośliny do zmniejszania lęku, poprawy apetytu i łagodzenia bólu. Jednak ostatnie badania podnoszą rolę THC jeszcze dalej, sugerując, że może on faktycznie regulować układ odpornościowy, potencjalnie poprawiając wyniki pacjentów.

Początkowo badania przedkliniczne potwierdziły, że THC działa immunosupresyjnie w przypadku HIV, zwiększając obciążenie wirusem i pogarszając przebieg choroby. Jednak nowsze badania sugerują działanie stymulujące układ odpornościowy. Badanie z 2011 roku przeprowadzone przez naukowców z Lousiana State University wykazało zdumiewające wyniki, gdy małpom podawano THC na 28 dni przed infekcją SIV (małpia wersja wirusa). THC wydaje się mieć pewien rodzaj działania ochronnego, wydłużając życie małp i zmniejszając wiremię.

Dodatkowe badania przeprowadzone przez ten sam zespół w 2014 roku posunęły te odkrycia o krok dalej. Tym razem małpom podawano THC przez okres siedemnastu miesięcy przed infekcją SIV. Nie tylko nastąpił wzrost liczby limfocytów T i zmniejszenie obciążenia wirusem, ale wydaje się, że THC chroniło małpy przed uszkodzeniem jelit zwykle powodowanym przez wirusa. Te ekscytujące wyniki zostały również powtórzone u ludzi. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców na uniwersytetach w Wirginii i na Florydzie, liczbę białych krwinek CD4 i CD8 porównano na próbie 95 pacjentów zakażonych wirusem HIV, z których niektórzy byli chronicznymi użytkownikami konopi, były wyższe u pacjentów stosujących konopie indyjskie, co sugeruje, że ich układ odpornościowy został wzmocniony przez roślinę.

KONOPIE, RAK I SYSTEM ODPORNOŚCIOWY

Rak dotknie jednego na dwóch z nas w pewnym momencie naszego życia. Nie ma twardej i szybkiej reguły, dlaczego się pojawia, ale większość nowotworów ma ten sam mechanizm. Nasz układ odpornościowy jest przygotowany do wykrywania nieuczciwych komórek i poprzez mechanizmy takie jak apoptoza, eliminowania tych, które mogą stać się nowotworami. Niestety komórki rakowe mogą przechytrzyć nasz układ odpornościowy, działając na ich korzyść.

Esther Martinez, naukowiec zajmujący się badaniem kannabinoidów z Uniwersytetu Complutense w Madrycie, opisuje rodzaj połączenia między komórkami rakowymi a układem odpornościowym. „Kiedy guz rozmawia z komórkami odpornościowymi, odwraca sygnał” – powiedziała w "Project CBD".

„Więc to tak:„ Jestem tutaj, a teraz chcę, żebyś dla mnie pracował”. I zamiast atakować guza, daje sygnały sprzyjające przetrwaniu, więc układ odpornościowy wokół raka przechodzi zmianę. Guzy mają zdolność wyłączania układu odpornościowego”.

Image

Gdy układ odpornościowy jest nieuzbrojony, komórki rakowe rosną w sposób niekontrolowany. Do niedawna jedyną zatwierdzoną bronią przeciwnowotworową były terapie takie jak chemioterapia, które niszczą nie tylko komórki rakowe, ale także szybko rosnące, zdrowe komórki. Nie jest więc niespodzianką, że ogromne podniecenie wiąże się z właściwościami przeciwnowotworowymi konopi, w szczególności THC i CBD. W rzeczywistości to koledzy Esther z Uniwersytetu Complutense, Manuel Guzman i Cristina Sanchez, utorowali drogę do zbadania działania kannabinoidów na raka, głównie, ale nie wyłącznie, poprzez apoptozę.

Jednak niewiele wiadomo na temat związku między układem odpornościowym a kannabinoidami w tym procesie. Jednym z powodów jest to, że w wielu badaniach przedklinicznych ludzkie nowotwory przeszczepione myszom z immunosupresją są wykorzystywane do uniknięcia odrzucenia przez ich gryzonia-żywiciela. Istnieją badania z wykorzystaniem myszy immunokompetentnych, takie jak raport dr Wai Liu z 2014 r., w którym zbadano wpływ THC i CBD na guzy mózgu w połączeniu z radioterapią. Według dr Liu, londyńskiego stypendysty naukowego i naukowca zajmującego się kannabinoidami, w badaniu nie tylko znacznie zmniejszyły się guzy, ale w niewielkim stopniu zaobserwowano supresję immunologiczną. To dobra wiadomość, ponieważ kannabinoidy mogą również powodować apoptozę w komórkach limfocytów, potencjalnie hamując układ odpornościowy. Zdolność kannabinoidów zarówno do tłumienia, jak i wzmacniania funkcji immunologicznych uwiarygodnia ideę, że układ endokannabinoidowy jest zaangażowany w immunomodulację, jak powiedział dr Liu Project CBD: „Podejrzewam, że kannabinoidy wywołują efekt podwójnego uderzenia polegający na 1) bezpośrednim zabijaniu oraz 2) wzmacnianie odporności poprzez tłumienie tych komórek odpornościowych, które służą do powstrzymywania komórek zabijających opartych na odporności.”

IMMUNOTERAPIA NA RAKA

Niepewność co do interakcji między kannabinoidami a układem odpornościowym budzi wątpliwości dotyczące stosowania medycznej konopi podczas immunoterapii. Ogłoszona cudownym leczeniem raka w przyszłości, immunoterapia przekwalifikowuje białe krwinki do wykrywania i zabijania raka w organizmie.

Jak dotąd jednak przeprowadzono tylko jedno badanie sprawdzające, w jaki sposób kannabinoidy mogą wpływać na ten proces – a wyniki były problematyczne. Przeprowadzone w Rambam Medical Center w Hajfie w Izraelu, pacjenci przyjmujący medyczną marihuanę wraz z lekiem przeciwnowotworowym Niwolumabem w immunoterapii reagowali o 50% mniej w porównaniu do pacjentów otrzymujących samą immunoterapię. Nie odnotowano istotnej zmiany w całkowitych przeżyciach pacjentów. Istnieją również anegdotyczne doniesienia od pacjentów z rakiem w Kalifornii, którzy twierdzą, że odnieśli korzyści dzięki połączeniu immunoterapii z niską dawką bogatego w CBD schematu oleju konopnego pod nadzorem lekarza. Ponadto niewielka, ale rosnąca liczba danych przedklinicznych sugeruje, że połączenie CBD i THC z konwencjonalną chemioterapią i radioterapią może mieć silny efekt synergiczny jako leczenie przeciwnowotworowe. Ale te odkrycia nie zostały powtórzone w badaniach na ludziach.

Pomimo braku jasności co do kannabinoidów i immunoterapii, przewaga danych naukowych sugeruje, że nadszedł czas, aby porzucić przestarzałą i mylącą etykietę immunosupresyjną i przyjąć ideę, że kannabinoidy są dwukierunkowymi immunomodulatorami. To właśnie zaobserwował w swojej praktyce dr Mariano Garcia de Palau, hiszpański klinicysta zajmujący się konopiami i członek Hiszpańskiego Obserwatorium Medycznego ds. Konopi. „Wierzę, że konopie działają immunosupresyjnie, gdy występuje reakcja hiperimmunologiczna”, mówi dr Garcia de Palau, „ale poza tym reguluje i koryguje układ odpornościowy. W rzeczywistości można powiedzieć, że działa jak układ endokannabinoidowy, zapewniając równowagę organizmowi.”
 
 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl